NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění  jedná se o  formu plnění povinného podílu, tzn. plnění podílu na zaměstnávání OZP neboli osob se zdravotním postižením a to minimálně 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Tuto zákonnou povinnost mají všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru a platí jak pro soukromé firmy, tak státní instituce.

Jste-li firma zaměstnávající více než 25 osob, existují pro Vás tři možnosti, jak neporušit novelu zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 1. 2012. Stačí zvolit jednu z následujících variant, případně lze tyto varianty také propojit:

1) Zaměstnáte příslušný počet osob se zdravotním postižením (OZP), tj. v min. 4% povinném podílu k celkovému počtu svých zaměstnanců

2) Odvedete finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu

3) Využijete náhradního plnění, v jehož rámci budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením, nebo od OSVČ se zdravotním postižením. 

Náhradním plněním se zprostředkovaně podílíte na zaměstnávání OZP

Tabulka náhradního plnění 

poskytuje orientační hodnotu pro náhradní plnění v roce 2021. Přesný výpočet bude možný až Český statistický úřad vyhlásí průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.

 

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců

 25

Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS)

 4 %

Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet

 1

Průměrná měsíční mzda 2021 (I.-II. Q) v Kč

 36 807 Kč

V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP

 2,5 x 36 807 = 92 017,50 Kč

V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP

 7 x 36 807 = 257 649,- Kč