Nakladatelství ALTER - MULTILICENCE ZDARMA

AKCE PRO ŠKOLY (na nákupy uskutečněné od 1. 4. do 30. 9. 2024) 

Při nákupu tištěných titulů uvedených v jednotlivých bodech (vždy v množství pro celou třídu) ZÍSKÁTE jejich elektronické verze na školní rok 2024/2025 ZDARMA.

Pro uplatnění akce musí škola dodat kopii faktury a vyplněný formulář „prohlášení o počtu žáků“, který si můžete stáhnout zde:

Prohlášení o počtu žáků 2024

Podklady pro vystavení licencí zasílejte e-mailem na adresu: multimedia@alter.cz

____________________________________________________________________________________

Akce se vztahuje na následující skupiny titulů ALTER:

POČÁTEČNÍ ČTENÍ

ŽIVÁ ABECEDA + Pracovní sešit k Živé abecedě

SLABIKÁŘ Jiřího Žáčka + Pracovní sešit ke Slabikáři (2 díly)

Moje ŽIVÁ ABECEDA + Můj SLABIKÁŘ (2 díly)

ČESKÝ JAZYK, PSANÍ

PÍSANKA ke Slabikáři – vázané písmo (3 sešity)

PÍSANKA ke Slabikáři – vázané písmo, "z" s kličkou (3 sešity)

PÍSANKA pro 1. ročník – nevázané písmo (4 sešity)

PSANÍ pro 2. ročník nebo pro 3. ročník (vždy 2 díly)

Pracovní sešit k ČESKÉMU JAZYKU pro 2. nebo 3. nebo 4. nebo 5. ročník (vždy 2 díly)

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY (4 sešity)

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA pro 1. ročník (sešit 1, 2, 3, 4/A)

MATEMATIKA pro 2. ročník (sešit 4/B, 5, 6, 7)

MOJE POČÍTÁNÍ pro 1. ročník (sešit 1, 2, 3)

MOJE POČÍTÁNÍ pro 2. ročník (sešit 4, 5, 6)

POČÍTÁME ZPAMĚTI (sešit 1, 2, 3, 4)

Pracovní sešity k MATEMATICE pro 3. nebo 4. nebo 5. ročník (vždy 2 díly)

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Pracovní listy k uč. ROZMANITOST PŘÍRODY pro 4. ročník (4/1 a 4/2)

NAŠE VLAST + PL k uč. NAŠE VLAST (2 tituly)

OBRAZY ze STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN + Pracovní listy k uč. OBRAZY ze starších dějin (2 tituly)

Pracovní listy k PŘÍRODOVĚDĚ pro 5. ročník (2 tituly)

ZEMĚ VE VESMÍRU + PL k uč. ZEMĚ VE VESMÍRU (2 tituly)

ČLOVĚK A TECHNIKA + Pracovní listy k uč. Člověk a technika (2 tituly)

Pracovní listy k uč. PUTOVÁNÍ PO ČR + PL k PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ (2 tituly)

OBRAZY z NOVĚJŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN + PL k Obrazy z novějších českých dějin (2 tituly)

 

PODMÍNKY AKCE A LICENČNÍ PODMÍNKY

• akce platí k nákupu tištěných učebnic / pracovních sešitů ALTER uvedených v jednotlivých bodech – tedy pro příslušné skupiny titulů

• akce platí k nákupu uvedených učebnic / pracovních sešitů ALTER uskutečněném v období 1. 4. až 30. 9. 2024

• v případě nákupu titulů ALTER prostřednictvím distributora je třeba našemu obchodnímu oddělení doložit kopii faktury

• akce platí k nákupu uvedených učebnic / pracovních sešitů ALTER v počtu odpovídajícím plnému počtu žáků ve třídě

• pro uplatnění akce je nutné dodání vyplněného formuláře „prohlášení o počtu žáků“, který si můžete stáhnout zde:

Prohlášení o počtu žáků 2024

• počet tříd a počet žáků ve třídě/třídách potvrzuje na formuláři ředitel školy (či odpovědná osoba)

• akce platí i pro malotřídní školy, minimální počet žáků není stanoven

• pro každou třídu se vystavuje jedna licence dané elektronické publikace

• platnost licence se stanovuje na školní rok 2024/2025 (s platností do 30. 6. 2025)

• elektronické publikace se spouštějí v online prostředí eKnihovny ALTER (pro aktivaci licencí musí být škole zřízen přístup do eKnihovny)

• licence je přenosná – elektronický titul lze spouštět na různých zařízeních