PRVOUKA SPN

Vážení,

Brzy se můžete těšit na novou verzi pracovní učebnice Prvouky pro 1. ročník ZŠ.

Je rozdělena do dvou dílů a připravena také v elektronické podobě, která obsahuje i digitální nadstavbu.

Pomocí vědomostních i praktických úkolů získávají žáci řadu nových poznatků ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Věnují se tématu rodiny, zdraví, chování doma i ve škole a poznávají přírodu ve všech ročních obdobích. V učebnicích nechybí úlohy na rozvoj digitální kompetence.

Elektronická podoba obsahuje interaktivní cvičení, hry, odkazy na zajímavá videa, zvukové nahrávky a mnohé další prvky.

Při výuce se tak uplatňují digitální technologie, žáci si zábavnou formou procvičují nové poznatky a odvozují jejich vzájemné souvislosti. Tím dochází k jejich snazšímu a trvalejšímu zapamatování.