Výjádření Kartografie Praha k ŠAS

Níže naleznete dokumenty s prohlášením spol. Kartogrfie Praha ke Školnímu atlasu světa: